پنجشنبه , ۱۹ مرداد ۱۳۹۶                        
صفحه اصلي
     اخبار     
اعضای دانشکدهv
امور آموزشیv
امور پژوهشیv
امور دانشجویی و فرهنگیv
آلبوم تصاویر

گرایش ها و مقاطع تحصیلی
 
گروه آموزشی
گرایش
مقطع
مددکاری اجتماعیخانوادهکارداني
مددکاری اجتماعیخانوادهکارشناسي
مددکاری اجتماعیمراقبت سالمندانکارداني
مددکاری اجتماعیمراکز اورژانس اجتماعیکارداني
مددکاری اجتماعیمراکز اورژانس اجتماعیکارشناسي
مددکاری اجتماعیکودککارداني
مددکاری اجتماعیکودککارشناسي
آسیب شناسی اجتماعیپیشگیری از اعتیادکارشناسي
مشارکت های مردمیمشارکت های مردمیکارداني
تربیت مربی مهد کودکتربیت مربی مهد کودککارداني
مربی پیش دبستانیتربیت مربی پیش دبستانیکارداني
مربی پیش دبستانیتربیت مربی پیش دبستانیکارشناسي
مدیریت سلامتخانواده و مراقبت سالمندانکارشناسي
مدیریت سلامتخانواده و مشاور تغذیه مادر و کودککارشناسي
اصلاح و تربیتاصلاح و تربیتکارداني
کودکیاریکودکیاریکارداني
امور تعاونامور تعاونکارداني
خدمات سلامتدارویاریکارداني
خدمات سلامتمطب داریکارداني
گروه های آموزشی
سخن روز
پیوند های مفید
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی قزوین می باشد